O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Profesjonalnych Praktyków Kambo Polska (SPPKP) zawiązało się w dniu  01.09.2020 w Otokach,

koło Szczecina. KRS Stowarzyszeniu został nadany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu

SPPKP zostało zawiązane przez praktyków wyszkolonych przez międzynarodową organizację IAKP (International Association ofKambo Practitioners), którzy zdecydowali się na rozpowszechnianie wiedzy na temat Kambo w Polsce. Głównym celem stowarzyszenia jest ujednolicenie standardów szkolenia praktyków i przekazywanej im wiedzy  na terenie RP.

Różnice poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa przeprowadzania zabiegu Kambo u poszczególnych praktyków, wyszkolonych przez różnych szkoleniowców jest ogromny. Różni się nie tylko czas szkolenia ale i przekazywane informacje, dotyczące między innymi przeciwskazań do bezpiecznego wykonywania zabiegu Kambo.

Działalność stowarzyszenia skupiać się będzie na współpracy z instytucjami naukowymi, między innymi poprzez transfer wiedzy w ramach prac badawczo-rozwojowych. SPPKP ma na celu zbadanie potencjalnego leczniczego działania Kambo i lepszego poznanie mechanizmów działania tej wydzieliny.

Jednocześnie SPPKP będzie inicjowało zmiany przepisów prawa polskiego w celu tworzenia sprzyjających warunków prawnych i finansowych dla rozwoju Kambo na terenie naszego kraju.

Konsekwencją dwóch powyższych założeń, będzie kreowanie standardów praktyki Kambo.

Certyfikacja praktyków Kambo w Polsce i podejmowanie innych działań, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do poszerzenia rzetelnej wiedzy na temat Kambo oraz ujednolicenia zakresu szkolenia praktyków Kambo na terenie RP poprzez budowanie narzędzi i metod zwiększających efektywność i bezpieczeństwo  pracy z Kambo.